Stark ekonomi - 2011

Regeringen räknar med att Sveriges BNP kommer vara stark igen 2011.


Regeringen räknar i finansplanen med att Sveriges BNP växer med 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. Sedan vänder konjunkturen uppåt och BNP ökar med hela 3,1 procent 2010 och 3,5 procent 2011.

Sysselsättningen stiger med 1,2 procent i år, står stilla nästa år och minskar med 0,2 procent 2010. Året därefter börjar sysselsättningen stiga igen med 0,9 procent.

Mats Dillén, chef för statliga prognosmyndigheten Konjunkturinstitutet (KI), tycker att regeringens bedömningar i finansplanen ligger ganska nära KI:s egen prognos.

– Skillnaderna är ganska små, de har lite lägre tillväxt än vi. Men om vi hade gjort en ny prognos i dagsläget så skulle våra tillväxttal ha sett lite sämre ut. Jag tycker att deras makroekonomiska bild ligger i linje med vad vi har sagt, säger Dillén till TT.

Dillén tycker också att regeringens satsning på stimulansåtgärder på 32 miljarder kronor har en rimlig storleksordning.

– Vi tycker att det är klokt och bra, i rådande konjunkturläge, att bedriva en expansiv finanspolitik, säger Dillén.

Regeringen tror att arbetslösheten växer från årets 6,0 procent till 6,4 procent nästa år, 6,6 procent 2010 men 2011 faller den tillbaka igen till 6,0 procent, enligt regeringens bedömning.

Regeringen räknar också med att inflationen faller tillbaka från dagens skyhöga nivåer. Prisökningarna, mätt som KPI, blir 3,8 procent i år men faller redan nästa år tillbaka till 2,4 procent.

Året därefter stannar de på låga 1,3 procent, klart under Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent. 2011 tar prisökningarna fart igen och landar på 2,7 procent enligt regeringens prognos.

Regeringen tror också att produktiviteten stiger från årets låga nivå. I år minskar produktiviteten med 0,7 procent men nästa år ökar den med 2,1 procent. 2010 stiger den med ytterligare 2,7 procent och 2011 med 2,3 procent.

Regeringen räknar ändå med att målet om 1 procents överskott i de offentliga finanserna ska nås under de kommande år.

Den svagare konjunkturen betyder också att inflationstrycket minskar och regeringen räknar med att det finns utrymme på 32 miljarder kronor för reformer.

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!