Torsdag 21 Okt
Stockholm

Regeringen efter inställda högskoleproven: Utlova fler provtillfällen

Då kan högskoleprovet dra igång igen.
Då kan högskoleprovet dra igång igen. Foto: Shutterstock

Efter att både vårens och höstens högskoleprov ställdes in har nu regeringen gett Universitets-och högskolerådet i uppgift att ta fram fler provtillfällen mellan 2021 och 2023.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I våras ställdes högskoleprovet in på grund av risk för ökad smittspridning. Därefter diskuterades det huruvida höstens provtillfälle eventuellt skulle komma att bli av, men kort därefter meddelade regeringen att även det kommer att ställas in.

Två inställda högskoleprov innebär en förlorad andra chans för framtida studenter att komma in på sin utbildning. Därför har nu regeringen gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram minst tre tillfällen för högskoleprov per kalenderår under åren 2021 till och med 2023.

Både rådet och regeringen siktar på att kunna genomföra provet tidigast våren 2021. Anledningen till att provet kan komma att ske vid fler tillfällen än normalt är för att på så sätt minska smittspridningen.

– Det är mycket allvarligt att två högskoleprov i rad ställts in. Nu är det mycket viktigt att provet kan genomföras i vår. Genom att anordna fler provtillfällen de kommande åren ska det garanteras att provet kan genomföras utan risk för liv och hälsa, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Sista datum för framläggande av tidsplan och utgifter är den 15 oktober 2020. Rådets sista redovisning är den 30 maj 2021, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Skulle du skriva högskoleprovet i år?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela