Brist sökande till polisutbildningen – nu ses kraven över

- 24/12/2020, 10:09 -

Endast 75 procent av de platser som erbjuds på polisutbildningar i Sverige tillsattes år 2020. Enligt ansvariga över rekryteringen fanns det inte tillräckligt många som nådde upp till kraven.

Kraven för att komma in på polisutbildningarna runt om i Sverige ska nu ses över av Rekryteringsmyndigheten. Detta efter att endast en fjärdedel av de platser som erbjöds för hösten 2020 tillsattes.

– Det är egentligen ganska naturligt och väntat att bland de fem utbildningsorter som finns idag så landar huvuddelen av vakanserna på de orter som ligger längst ifrån storstadsområden, förklarar Daniel Skog, föreståndare för enheten för polisutbildningen vid Umeå universitet.

Umeå och Växjö mest drabbade

De senaste åren har alltfler platser öppnats upp för sökande till polisutbildningen. Men det är på respektive utbildningar i Umeå och Växjö som platserna ekat mest tomma. Totalt sett fanns 1020 platser öppna för studenter som vill studera till polis, men endast 75 procent av dessa blev tillsatta.

Anledningen beror på att för få nådde upp till grundkraven, menar Rekryteringsmyndigheten.

Gör en översyn

Det är ingen fråga om att ändra kraven, men däremot ska polisen granska de krav som krävs för att komma in på utbildningen.

– Vi gör just nu en översyn av de krav på profilen, det vill säga den kravprofil som polisen beslutar om som delar in de i tre delar. Det handlar om en psykologisk del, en fysisk del och en medicinsk del. Det ska redovisas i mars och då får vi se vad vi kommer fram till i den översynen, säger Max Lutherman, polismästare, till Sveriges Radio.

Regeringen har som krav att öka polisanställda med 10 000 år 2024. Men att fylla de platser på utbildningarna är ett mål som Daniel Skog tror blir svårt att nå.

– Jag tror att det är en stor utmaning att fylla de här platserna, men vi hoppas ju och är redo att ta emot studenterna, avslutar han.