Tisdag 28 Sep
Stockholm

Här är de europeiska länderna som är mest skeptiska till lockdowns

Så skeptiska är svenskarna till en nedstängning.
Så skeptiska är svenskarna till en nedstängning. Foto: Pixabay, Unsplash

Trots att Storbritannien har gått från nedstängning till nedstängning den senaste tiden, visar en studie av YouGov att britterna inte alls är särskilt kritiska till coronarelaterade lockdowns.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Svenskarna har, till skillnad från våra europeiska grannar, sluppit en total nedstängning av samhället. I Storbritannien har befolkningen tvingats stanna hemma i längre perioder till följd av lockdown hela tre gånger.

Det må vara tråkigt, men att sätta samhället på paus har visat sig ha relativt positiva resultat i form av lägre smittspridning och lättnader i sjukvård. Trots det har demonstrationer mot restriktionerna spridit sig runt om i världen, inte minst i Sverige

Men hur ser attityderna mot lockdowns egentligen ut runt om i Europa? Det tog YouGov reda på i en studie.

Ungern mest skeptiska

Mest skeptiska, där 42 procent av befolkningen anser att en nedstängning av samhället gör mer skada än nytta, är Ungern. 20 procent av de ungerska invånarna tycker snarare att en lockdown kan göra gott.

På motsatta spektrat hittar vi Portugal, som till skillnad från Ungern har en positiv syn på att pausa samhället. Ynka åtta procent av portugiserna ser lockdowns som någonting negativt, jämfört med en majoritet på hela 50 procent som inte verkar ha någonting emot nedstängningar.

Vad tycker svenskarna?

Sverige då? Jo, faktum är att vi faktiskt hamnar på tredje plats av länderna med minst skepsis gentemot lockdowns. Att sätta våra vardagliga liv på paus är det nämligen bara 15 procent som ställer sig emot, medan 33 procent tycker att det gör mer nytta än skada.

Samtidigt anser 40 procent att en nedstängning gör både nytta och skada samtidigt och fyra procent av de som besvarat studien bedömer det som varken eller.

Övriga länder

På andra plats över de länder med minst misstro till nedstängningar är Spanien, tätt följt av Sverige, England, Irland, Belgien och Nederländerna.

De länder som är mest tveksamma till lockdowns är Ungern, Kroatien, Bulgarien, Grekland och Schweiz.

Kommentera
Kopiera länk
Dela