Söndag 5 Dec
Stockholm

Personer som säger "typ" hela tiden är mer eftertänksamma

Använder du ord som såhär fyller ut meningar? Då är du typ mer eftertänksam och medveten om din omgivning, säger forskare.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Unga kvinnor majoritet

Forskarna grundar sin slutsats på en statistisk analys av transkriberingar av mer än 250 vardagliga samtal, som spelats in under deltagarnas vardag. 

De som använde mest utfyllnadsord var unga kvinnor. 

USA. En ny studie har funnit ett samband mellan utfyllnadsord och eftertänksamhet. 

Studien vid University of Texas visar att människor som säger "du vet", "jag menar" och "typ" är mindre osmarta och betydligt mer eftertänksamma än man kan tro. 

Ord och korta pauser i konversationer länkas till "meningsfulla signaler hos lyssnaren" det visar alltså att personen är uppmärksam på omgivningen och en bra lyssnare. 

Människor som använder utfyllnadsord är också mer eftertänksamma och medvetna om sig själva och sin omgivning än gemene man. 

Det beror på att personer som använder samtalsmarkörer, till exempel "jag ba" och "du vet" önskar att dela eller formulera yttranden till mottagaren så att denna tydligt förstår, skriver Huffington Post

Alltså: människor som använder utfyllnadsord är noggranna och flitiga individer som är mycket intresserade av att göra saker på rätt sätt – inklusive, tomt småprat, påpekar New York Magazine.

Andra utfyllnadsord som "öööh" är mer utformade för att fylla ut pauser i konversationen och fyller enligt forskarna i Texas inte samma effekt.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela