Söndag 28 Nov
Stockholm

Ny rapport larmar: Växthusgaserna når nya rekordnivåer

fn
Det är inga glädjande besked om klimatet som FN tar upp i sin nya rapport. Foto: Salvatore di Nolfe

Larm efter larm inkommer om att vårt klimat är på väg åt fel håll. Den senaste klimatrapporten från FN visar upp samma dystra statistik.
– Det har stora negativa konsekvenser, säger generalsekreteraren.

Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Trots alla nedstängningar som följde av pandemin ser inte planetens framtid ljusare ut, även om det var en tillfällig minskning av utsläppen.

Under 2020 var nivåerna av växthusgaser rekordhöga, enligt en ny klimatrapport från FN. Under år 2021 fortsätter det i samma dystra riktning. Detta leder till att den globala temperaturen fortsätter att stiga, mer extremväder, isarna smälter och havsnivåerna höjs.

Professor Petteri Taalas, generalsekreterare för FN:s meteorologiska organ WMO. Foto: Salvatore Di Nolfi

"Vi är långt ifrån målet"

Då koldioxid är långlivat kommer läget inte att förändras även om utsläppen snabbt rör sig mot netto-noll.

– I den nuvarande takten som mängden växthusgaser ökar kommer vi se en temperaturökning i slutet av seklet som ligger långt över Parisavtalets mål på 1,5 till 2 graders ökning jämfört med för-industriell tid. Vi är långt ifrån målet, skriver professor Petteri Taalas, som är generalsekreterare för FN:s meteorologiska organ WMO, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Detta är mer än bara en kemisk formel och siffror på ett diagram. Det har stora negativa konsekvenser för vårt dagliga liv och välbefinnande, för vår planets tillstånd och för våra barns och barnbarns framtid.

Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela