Fredag 7 Okt
Stockholm

Kristdemokraterna: Höj maxstraff för unga till 15 år

Kristdemokraterna vill skärpa flera straff.
Kristdemokraterna vill skärpa flera straff. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/TT och Ali Lorestani/TT

Kristdemokraterna vill att en ny regering skärper en rad straff. Bland annat att unga över 15 år ska kunna dömas till 15 års ungdomsfängelse för de grövsta brotten.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Fakta: Detta vill KD

En straffrättsreform så att fängelsestraff dömas oftare

Helt avskaffa straffrabatt för 18-21-åringar

Maxstraff på 15 år för 15-17-åringar

Höjd straffskala för övergrepp i rättssak – minst ett år, max fem år

Höjd straffskala för grovt vapenbrott – minst fem år, max tio år

Höjt minimistraff för bedrägeri – minst ett år, max fem år

Avskaffa dagens straffrabatt för flerfaldig brottslighet

Ta bort den automatiska frigivningen

Tillåt proaktiv avlyssning av gängmiljöer

Inför möjlighet att vittna anonymt

Källa: Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna presenterade på onsdagen åtgärder som man vill att en eventuell ny högerregering prioriterar för ett tryggare Sverige.

— När lagliga medborgare tvingas bort från gator och torg, när brottsplatser blir lekplatser, så behöver åtgärderna stå i proportion till de problem vi har, säger KD-ledaren Ebba Busch.

De senaste åren har straffen skärpts för en rad brott. Kristdemokraterna vill nu se ytterligare skärpningar. Dels vill KD avskaffa straffrabatten helt för de mellan 18 och 21 år. För de mellan 15 och 18 år föreslår man en straffrabattrappa.

— Vi behöver kraftigt begränsa straffrabatten mellan 15 och 18 år för att minska tröskeleffekterna, säger Busch.

KD räknar med att om straffrabatten för de som fyllt 18 avskaffas, kommer kriminella försöka locka ännu yngre personer in i brottslighet istället.

Därför föreslår partiet att en 15-åring ska få halva straffet jämfört med en 18-åring, en 16-åring 67 procent av straffet och en 17-åring 82 procent av straffet.

KD: Låt Kriminalvården ta över ungdomsvården

Partiet vill dessutom låta Kriminalvården ta över dagens slutna ungdomsvård och höja maxstraffet för de under 18 år som begår de allra grövsta brotten. Från dagens fyra år i sluten ungdomsvård till max 15 år i ungdomsfängelse.

— I Danmark får unga mördare mer än 15 år när brotten begås i gängmiljö, säger KD:s rättspolitiske talesperson Andreas Carlson.

— Det handlar helt enkelt om de som förlorat en nära anhörig i ett mord inte ska se att påföljden blir tre till fyra år och att den dömde ganska snart är ute igen.

KD vill också höja straffen för vad de de kallar strategiska brott i gängmiljö. Ett sådant brott är rån.

— Rån är ett instegsbrott in i en kriminell karriär, säger Carlson.

I dag är minimistraffet ett år. En utredning föreslog nyligen en höjning till 18 månader. KD anser inte att det räcker, utan vill höja till två år.

Enligt Carlson måste de flesta straffskärpningsförslagen utredas först, dock inte straffet för rån.

Kontroversiella polisverktyg förelås

Kristdemokraterna vill också att en ny regering snabbt ger polisen nya kontroversiella verktyg. Till exempel rätt att i förebyggande syfte avlyssna gängmedlemmar och att polisen ska kunna ta prover från vårdens biobanker och DNA-register i beslag för att lösa brott med minst ett år i straffskalan.

KD föreslår också att antalet poliser ska öka till 30 000 "snarast".

I slutet av maj hade polisen 34 534 anställda, varav 21 692 poliser och 12 842 civilanställda, enligt Polismyndigheten.

De flesta av förslagen har KD presenterat i andra sammanhang tidigare.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.