Tisdag 3 Aug
Stockholm

Skolor rapporterar inte skolk

Statskontoret: Lärarna vill ha goda relationer med eleverna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Landets gymnasieskolor är dåliga på att rapportera skolkande elever. Detta betyder att flera ungdomar får studiebidrag trots att de inte har rätt till det.

En undersökning som Statskontoret gjort på uppdrag av regeringen visar att det finns stora skillnader i hur skolorna sköter sin skolkrapportering. Man kan se att 182 av 817 granskade gymnasieskolor inte rapporterade ett enda fall av skolk under läsåret 2007/2008.

Varför lärarna inte rapporterar skolk kan enligt Statskontoret bero på tidsbrist, bristande engagemang, avsaknad av incitament, omsorg om goda relationer med eleverna eller en föreställning om vad lärarens roll är. Samtidigt, skriver de, är det "uppenbart att läraren har en nyckelroll om man ska förbättra rapporteringen till CSN och därmed minska riskerna för felaktiga utbetalningar".

För att rapporteringen ska fungera föreslår Statskontoret att regelverken ska utformas så att de tydligt anger läroanstalternas ansvar för inrapportering av uppgifter till CSN. Samtidigt anser de att CSN ska utforma ett kontrollprogram för att följa upp den inkomna rapporteringen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela