Stockholm

Strömmer: Stärk tillgång till e-bevis

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer (M) under den andra dagen av informella möten i EU:s ministerråd på Arlanda stad.
Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer (M) under den andra dagen av informella möten i EU:s ministerråd på Arlanda stad. Foto: TT

EU:s verktyg för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten måste stärkas, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) när EU-ländernas justitieministrar samlas på Arlanda stad utanför Stockholm.


Tillgången till elektronisk information måste bli bättre, anser han. Polisen ska lättare kunna få åtkomst till digitala bevis.

— Nu gäller det att samla ihop sig och på EU-nivå trycka på för ännu skarpare verktyg för brottsbekämpningen, säger Strömmer som leder mötet i egenskap av att Sverige nu är ordförande i EU:s ministerråd.

Justitieministrarna har enats om att e-bevis som finns i andra länder ska vara möjliga tillgå för till exempel en svensk åklagare utan de hinder som nationsgränser innebär, fortsätter han.

I den andra vågskålen ligger den personliga integriteten när det kan bli aktuellt att uppmana leverantörer av olika e-tjänster att ägna sig åt övervakning.

I Sverige är preventiva tvångsmedel, till exempel avlyssning innan ett brott har begåtts eller en förundersökning har inletts, något som regeringen snart vill lagstifta om för att det ska omfatta även kriminella gäng.

— Det är ett uttryck för att den här balanspunkten förflyttas, men vi gör det inte utan att beakta den personliga integriteten, säger Strömmer.

En annan diskussion på mötet kommer också att handla om EU:s straffrättsliga samarbete Eurojust, som har sitt säte i Haag i Nederländerna. Eurojust stöttar nationella myndigheter i brottsutredningar som kan pågå i flera länder.

Om till exempel narkotika smugglas över flera EU-länders gränser kan det vara bättre att åtal väcks i en av medlemsstaterna eller av Eurojust snarare än i flera, är den svenska hållningen.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.