Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin slår ifrån sig kritiken mot regeringens anslag för klimatanpassningsåtgärder. Arkivbild.
Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin slår ifrån sig kritiken mot regeringens anslag för klimatanpassningsåtgärder. Arkivbild. - Foto: Jessica Gow/TT

Bohlin om jordskredet: "Informerats fortlöpande"

Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), bedömer att det just nu inte finns något behov för regeringen att skjuta till extra resurser efter det omfattande jordskredet vid Stenungsund. Skulle det komma begäran om extra stödresurser så finns det en beredskap att svara upp gentemot det.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bidrar vid skredet längs E6 med nationella förstärkningsresurser i form av sök- och räddningsteam samt hundpatruller.

— Det här har jag informerats fortlöpande om och det har fungerat, som jag ser det, på ett tillfredsställande sätt utifrån hur vi kan se situationen här och nu, säger Bohlin.

Skulle det riktas en stödbegäran till Försvarsmakten kan man med kort varsel ta ställning till och hantera en sådan, enligt Bohlin.

Väntar på utredning

TT: Hade skredet kunnat förebyggas?

— I det här specifika fallet tror jag att man ska vara försiktig med att, tio timmar efter det inträffade, dra slutsatser om exakt vad som hade och inte hade kunnat förebyggas på den specifika platsen.

— Jag konstaterar att polisen har inlett en förundersökning och den måste naturligtvis få ha sin gång.

Vidare konstaterar Bohlin att regeringen på ett generellt plan vill skapa förutsättningar för att något liknande inte ska ske igen.

"Stämmer inte"

Regeringen har nyligen kritiserats för att strypa anslagen för MSB:s klimatanpassningsarbete. Bohlin anser att kritiken är missvisande.

— Det har rapporterats, kanske på ett lite felaktigt sätt, att regeringen nu går fram och skär väldigt hårt i de här resurserna. Det stämmer inte riktigt, därför att det stöd som regeringen avsätter till kommuner för att vidta fysiska åtgärder i sitt klimatanpassningsarbete, som till exempel skredsäkring, höjs från 485 miljoner 2023 till 507 miljoner i kommande budget 2024.

Bohlin säger att det anslag som sänks avser analysarbetet som regeringen menar ska bedrivas inom ramen för den ordinarie verksamheten. I MSB:s fall handlar det om 16 miljoner som försvinner, varav 10 miljoner har använts under innevarande år.

Däremot menar Bohlin att MSB får ett större förvaltningsanslag och har kvar analysarbetet.

TT
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!