Fredag 6 Aug
Stockholm

Fullt på många högskolor

Ovanligt många ansökningar till högskolan i år.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

De ovanligt många ansökningarna till höstens högskoleutbildningar innebär att en majoritet av alla universitet och högskolor fyller alla sina platser. Men det finns ändå chans att komma in på någon utbildning, eftersom ett antal lärosäten bedömer att de har platser över, enligt Högskoleverket.

Dit hör både Stockholms och Örebro universitet, som trots en kraftig tillströmning alltså har utrymme kvar. Även universiteten i Lund, Umeå, Luleå och Linköping, Mittuniversitetet och Karolinska institutet har platser över.

De sex lärosäten som tilldelats fler studieplatser för att bemöta behovet efter alla varsel fyller alla sina platser. De sex är Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, samt Blekinge tekniska högskola.

Den genomsnittliga ökningen av antalet helårsstudenter ligger på fem procent för 2009. Det motsvarar en ökning från 273 800 till 288 100 heltidsstuderande.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela