Vägras skadestånd för sexfilm

Exet spred sexfilmen på nätet, men kvinnan vägras skadestånd.


UPPSALA. En 21-årig kvinna som kränkts av att hennes tidigare pojkvän lagt ut en sexfilm av dem på nätet blir utan ersättning. Materialet spreds till en stor grupp människor och kan även finnas kvar på nätet under en lång tid framöver. Dessutom misshandlade han 21-åringen och utsatt henne för hot.

Mannen dömdes i tingsrätten till sexuellt ofredande och kvinnan fick rätt till 40 000 kronor i skadestånd. I samma dom dömdes han även för misshandel och olaga hot. Kvinnan fick för dessa brott 25 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Men skadeståndsersättningen för det sexuella ofredandet har 21-åringen inte sett röken av. Brottsoffermyndigheten avslår nämligen kvinnans ansökan och nekar henne skadeståndsersättning för sexfilmen.

– Det är andra regler som gäller vid skadeståndsersättning än vid skadestånd, vid den här typen av brott betalar vi inte ut skadeståndsersättning, uppger Per Rubing, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten, till Nyheter24.

Men tycker ni inte att hon är ett brottsoffer som utsatts för fruktansvärd kränkning?

– Jo, men det är andra regler som gäller i det här fallet, tillägger Rubing för Nyheter24.

Myndigheten menar att kränkningen som hon utsatts för är av ärekränkande karaktär, men att det inte rör sig om en kränkning av en person, frihet eller frid. I svensk rätt finns det inte något generellt förbud mot att utan samtycke filma en person, även om det rör sig om kränkande material. Brottsoffermyndigheten hävdar att det inte finns någon möjlighet att utge brottsskadeersättning för kränkning vid brott som riktar sig mot någons ära.

Kvinnan som fått se sin sexfilm spridas över nätet är bottenlöst besviken.

– Jag tycker att det här är för jävligt. På vilka grunder kan de göra så här? Det är ju ett brott, säger kvinnan som vill vara anonym, till Nyheter24.

Kvinnan funderar nu på att överklaga beslutet.

– Jag tänker kämpa för min rätt att få pengarna. Det är helt sjukt att Brottsoffermyndigheten gjort en egen utredning, tingsrätten fattade ju ett beslut i den här frågan och det beslutet borde gälla, tillägger kvinnan för Nyheter24.

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!