Stockholm

Riskerade hedersvåld – fick asyl

Kvinnan får nu stanna i Sverige, trots migrationsverkets beslut.


Läs mer

KARLSTAD. En irakisk kvinna som tidigare hotats av utvisning får nu stanna i Sverige efter en dom i migrationsdomstolen. Kvinnan riskerade att utsättas för hedersvåld i hemlandet, men trots det ansåg migrationsverket att kvinnan skulle utvisas. Detta då det fanns trovärdighetsbrister i hennes berättelse.

Även om det varit svårt att styrka kvinnans identitet, eftersom det inte fanns någon skriftlig bevisning som visade att hon skulle utsättas för hedersvåld, anser migrationsdomstolen att kvinnans fruktan är välgrundad, skriver VF.

"Det får antas att en ung kvinna från landsbygden (ortens namn) ansatt av familjens överhuvud, löper en konkret risk att fara illa om hon inte skyddas av andra manliga släktingar eller myndigheter, skriver migrationsdomstolen i domslutet.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.