Fredag 23 Apr
Stockholm

Elisabet Borsiin Bonnier JO-anmäld

Anmälaren: Det hela tycks högst olämpligt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Elisabet Borsiin Bonnier, den svenska ambassadören i Tel Aviv, har anmälts till Justitieombudsmannen, JO.

"Högst olämpligt"

Enligt anmälaren är Borsiin Bonniers uttalanden, där hon tar avstånd från innehållet i den uppmärksammade artikeln i Aftonbladet om den israeliska armens inblandning i illegal organhandel, helt oförenliga med svensk pressfrihet.

"Artikelns påståenden om den israeliska arméns inblandning i illegal organhandel kan väl bara tillbakavisas med kritisk debatt och öppen forkning om de relevanta sakförhållandena - inte som en diplomatisk vink. Det hela tycks högst olämpligt av flera skäl", skriver anmälaren.

"Chockerande och förskräcklig"

Det var tidigare i veckan som Elisabet Borsiin Bonnier offentligt beklagade Aftonbladets publicering av Donald Boströms artikel Våra söner plundras på sina organ.

"Artikeln i den svenska tidningen är lika chockerande och förskräcklig för oss svenskar som den är för israeliska medborgare. Vi delar den förfäran som den israeliska regeringens representanter, medier och den israeliska allmänheten har uttryckt.

Precis som i Israel råder pressfrihet i Sverige. Emellertid är pressfrihet och frihet från förtryck friheter som bär med sig ett visst ansvar. I detta fall faller det på tidningens ansvarige utgivare", skrev Elisabet Borsiin Bonnier i pressmeddelandet.

Frilansjournalisten Donald Boströms artikel, som publicerades på Aftonbladets kultursidor i måndags för en vecka sedan, har skapat stor debatt framför allt i Sverige och i Israel. Bodström påstår att han blivit vittne till hur israeliska soldater dödat civila palestinier och styckat deras kroppar.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela