Tisdag 20 Apr
Stockholm

Vargstammen får nytt, fräscht blod

Den svårt inavlade svenska vargstammen har tillförts nytt, fräscht blod.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den svårt inavlade svenska vargstammen har tillförts nytt, fräscht blod. DNA-prover från vargspillning i Hälsingland visar att den rysk-finska varghannen som tidigare vandrade in i Sverige har fått valpar i år.

Olof Liberg, koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv, säger att detta är första gången sedan 1993 som det fötts en valpkull utan inavelstecken i landet.

Den svenska stammen grundades av ett enda vargpar på 1980-talet. Sedan dess har bara ytterligare en varg bidragit till stammens genetiska sammansättning - en hanne som vandrade in österifrån och gav upphov till tre valpkullar 1991-1993.

Alla vargar i landet härstammar alltså från endast tre individer och behovet av nytt genetiskt material har varit akut länge.

DNA från spillning

Hoppet växte när ännu en hanne österifrån dök upp vid Pessinki i Norrbotten hösten 2006. Han vandrade så småningom söderut och bildade par med en hona vid Galven i Hälsingland. Misstankar om att valpar föddes i våras har funnits, men ingen visste något med säkerhet förrän DNA-analyserna av spillningen var klara.

– Vi hade lite tur. Tre spillningar insamlades och en av dem var från Pessinki-vargen och en från honan. Men den tredje visade sig vara från en avkomma till de två, en hanvalp, säger Olof Liberg.

Genetiskt värdefulla valpar

Vargfamiljen, som håller till i ett glesbefolkat område i inre Hälsingland, är helt intakt i dagsläget. I grannreviret vid Voxnan tilläts skyddsjakt på en varg i fjol sedan vargarna rivit ett antal hundar. Men i Galven har än så länge inga konflikter med människor uppstått.

– Det är mycket viktigt att familjen förblir intakt och helst får chansen att fortplanta sig fler gånger. Ju fler kullar, desto bättre. Det ska bli intressant att när den första spårsnön kommer se hur många valpar de fått i år, säger Olof Liberg.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela