Söndag 24 Okt
Stockholm

Nytt betygssystem med sex steg

Nu får landets skolelever ett nytt betygssystem. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Skalan ska innehålla sex steg, från A till F.

Betygen A-E innebär att eleven har fått ett godkänt resultat medan F står för icke godkänt. Det är innebörden i den proposition om en ny betygsskala som regeringen fattat beslut om i dag.

– Det högsta betyget i den nya skalan, A, blir svårare att nå än dagens högsta betyg, MVG, förklarar utbildningsminister Jan Björklund (fp) vid en pressträff.

Björklund framhåller att det i dag är många elever som når MVG, vilket leder till att vissa utbildningsplatser måste fördelas genom lottning.

– Med det nya betygssystemet ska det bli mindre av lotteri, säger utbildningsministern.

En elev som skolkat mycket kan få ett streck. Det betyder att det inte funnits ett tillräckligt underlag för att bedöma elevens kunskaper.

Till att börja ska den nya betygsskalan användas från och med årskurs 8. Regeringen vill på sikt att betyg ska ges från och med årskurs 6, men ett lagförslag om att tidigarelägga betygen kommer tidigast 2010.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela