Förslag: Mer hemlig övervakning

- 04/11/2009, 17:14 -

Kameraövervakningen har ökat drastiskt de senaste åren. Nu kommer ett nytt lagförslag som innebär att det ska bli lättare att få kameraövervaka allmänna platser.

Det ska bli enklare för matbutikerna att placera ut kameror.

I stället för att begära tillstånd kommer de endast behöva anmäla till länsstyrelsen att kameraövervakning sker.

– Detta kommer att underlätta för butiker och polisen i arbetet med att förebygga och klara upp brott, säger Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlareförbundet.

Vid ett eventuellt rån kommer även till exempel banker få möjlighet till ljudinspelning.

Justitieminister Beatrice Ask är nöjd med förslagen.

– Jag är spänd över vad remissinstanserna säger, kommenterar Beatrice Ask.

Enligt Margareta Åberg, Lagmannen vid länsrätten i Göteborg, som har utrett kameraövervakningen, kommer detta inte innebära en försämring för integritetsskyddet eftersom det inte gäller övervakning i privata bostäder.

– Dagens regler efterlevs inte, och det är aldrig någon som kontrollerar det. Så ändringen innebär ingen försämring för integritetsskyddet, säger Margareta Åberg.

Lagen, som innebär att dataskyddsdirektivet genomförs i svensk rätt, föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, skriver

Skrivet av: