Torskplan i Kattegatt och Skagerrak

- 19/11/2008, 14:38 -

EU:s fiskeministrar har enats om en återhämtningsplan för torsken.(TT)

EU:s fiskeministrar har enats om en återhämtningsplan för torsken i Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak.

Mer selektiva redskap ska göra att mindre torsk kastas överbord i onödan.

I Östersjön har situationen för torsken ljusnat något på senare tid. Nästa år kommer kvoterna till och med att öka i de östra delarna. Men i Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak har inte torskbestånden hämtat sig på samma sätt.

Med återhämtningsplanen för Östersjön som förebild enades EU:s fiskeansvariga ministrar på onsdagen om att sjösätta en liknande plan för dessa hav 2010.

– Den kommer att leda till att vi på sikt får tillbaka de hållbara bestånd som vi vill ha i de här vattnen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).

Bland annat ska fiskarna kunna använda sig av selektiva redskap som släpper tillbaka torsken i havet igen. På så vis kan man undvika att massor av torsk kastas tillbaka för att fiskarna inte tillåts ta i land den när kvoten fiskats upp. Torsken som kastas tillbaka överlever inte.

Kvoterna för torsk kommer att tillåtas att röra sig inom ett spann mellan 20 procents ökning och 20 procents minskning. Just nu finns förutsättningar för att öka kvoterna, men eftersom så mycket torsk kastas över bord kommer det i så fall att handla om att man får ta i land mer av det som annars skulle ha kastats tillbaka.

Eftersom EU delar fiskevattnen i det här området med Norge kommer kvoterna att bestämmas efter förhandlingar med Norge.

Skrivet av: