Läkare missade cancer - prickas

- 20/11/2008, 06:10 -

Fick diagnosen urinvägsinfektion fast det var urinblåsecancer.

Två läkare på en vårdcentral i Östergötland prickas för behandlingen av en man som senare avled. Mannen fick diagnosen urinvägsinfektion och antibiotika skrevs ut i två omgångar. När besvären inte försvann remitterades mannen till en urolog som konstaterade att det rörde sig om urinblåsecancer. Några månader senare avled patienten, skriver Folkbladet.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) anser att den ene läkaren borde ha utrett saken vidare och konsulterat en mer erfaren läkare. Den andre läkaren borde enligt nämnden ha ordnat med uppföljning. En tredje läkare, som också anmälts, anses ha fullgjort sina skyldigheter och fick därför ingen påföljd.

Skrivet av: