Stockholm

Åtta kilo heroin borta från polisen

Åtta kilo heroin har försvunnit från polishuset i Köpenhamn. (TT)


Läs mer

Åtta kilo heroin har försvunnit från polishuset i Köpenhamn. Narkotikan försvann redan för två år sedan men uppgifterna har inte kommit ut förrän nu.

Chefen för narkotikapolisen Steffen Th Steffensen bekräftar att en av hans underordnade meddelade förlusten i juni 2006.

Det åtta kilona brunt heroin har ett värde motsvarande drygt fyra miljoner kronor på gatan.

Steffensen säger att han startade en intern utredning och att han, när utredningen inte gav resultat, underrättade polisledningen och åklagare.

Men inte heller åklagarämbetet för Köpenhamn har lyckats reda ut vart heroinet har tagit vägen och undersökningen har lagts ner.

Heroinet nämns bara indirekt och i förbigående i den danske riksåklagaren Rigsadvokatens årsberättelse.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.