Lördag 13 Aug
Stockholm

Så ska ungdomar på glid fångas upp

Länspolismästare Carin Götblad presenterar en handlingsplan för att plocka upp unga män på väg in i organiserad brottslighet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Stockholms länspolismästare Carin Götblad har regeringens uppdrag att färdigställa en handlingsplan för att kartlägga och fånga upp de pojkar och unga män som annars kan hamna i famnen på kriminella gäng.

I dag sammanfattar hon sin plan på DN Debatt. Och enligt Carin Götblad finns i hela landet sammanlagt 5 000 ungdomar som utgör en tänkbar rekryteringsbas för kriminella grupperingar.

Av dem finns i runda tal 1?200 i Stor-Stockholm, 600 i Stor-Göteborg och 400 i Stor-Malmö.

Götblad vill sjösätta Projekt Pojke för att fånga upp dessa ungdomar på glid.

- Jag föreslår också att nyckelaktörerna – socialtjänsten, skolan och polisen – får en lagstadgad skyldighet att stödja ungdomarnas föräldrar, skriver Carin Götblad.

Götblad pekar ut skolan, polisen och kriminalvården som tre nyckelaktörer i arbetet.

- Skolinspektionen får därför, i mitt förslag, uppdraget att granska hur skolorna arbetar med elever som tidigt slås ut från skolan. Man ska särskilt granska hur skolorna följer upp elevernas frånvaro, skriver Götblad på DN Debatt.

Polisen föreslås dessutom öppna lokala poliskontor i de bostadsområden som har ett särskilt behov av polisiär närvaro.

- Kriminalvården har en nyckelroll för att stödja avhoppare och får ett tydligt uppdrag att motivera sina klienter till att våga lämna kriminella grupperingar. De fängelsedömda som bedöms vara motiverade för detta ska ha möjlighet att avtjäna sina straff på särskilda avdelningar så att de inte behöver tillbringa tiden tillsammans med dem som planerar nya brott, skriver Carin Götblad.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.