Migrationsverket sparkar bloggare

- 07/01/2009, 17:27 -

"Det här är Judaspengar, utbetalda av en svensk myndighet som inte vill rätta sig efter en dom."

På sin fritid bloggar Lennart Eriksson, anställd sen 80-talet på Migrationsverket i Göteborg, om Israel-Palestinakonflikten.

–Jag skriver om Israels rätt att existera, säger Lennart Eriksson till DN.se och tillägger att han "bara tagit ställning mot terror".

Men den nya verksamhetschefen för asylprövningen, Eugne Palmér, tyckte inte att Eriksson kunde jobba i en chefsposition och samtidigt uttrycka åsikter i Mellanösternfrågan på sin fritid. Palmér beslutade därför att nedgradera Eriksson till en lägre tjänst som beslutsfattare i asylärenden.

Eriksson anmälde detta och frågan togs upp i tingsrätten i november som kom fram till att tjänsten var så pass skild från den gamla att det kunde likställas med en uppsägning. Tingsrätten i Mölndal dömde då verket till att betala 100 000 kronor i skadestånd till Eriksson.

Men Migrationsverket nöjde sig inte. I stället valde de att utnyttja en paragraf i LAS - Lagen om anställningsskydd. Paragrafen gör det möjligt att säga upp Eriksson även om arbetsgivaren vägrar rätta sig efter en dom.

Nu får Migrationsverket i stället betala Eriksson 32 månadslöner, plus skadestånd. Summan uppgår till 1,3 miljoner kronor och kommer utbetalas den 12 januari.

Men Eriksson är inte nöjd. Han vill ha kvar sin ursprungliga tjänst.

–Yttrandefriheten är stadgad i grundlagen. Det här är Judaspengar, utbetalda av en svensk myndighet som inte vill rätta sig efter en dom. Det är skamligt, anser Lennart Eriksson.

Eugne Palmér anser dock att Migrationsverket handlat helt rätt.

– Alla andra fattar att det inte går att aktivt ta ställning för ena parten i en konflikt som renderar i flyktingströmmar till Sverige. Jag hade haft samma inställning om han tagit ställning för Palestina, säger Eugne Palmér till DN.

Lennart Eriksson är osäker på om och hur han ska gå vidare. Men till DN säger han:

– Principen är viktigare än det enskilda fallet.

Blogginläggen har inte låtit vänta på sig. Dagensilska ifrågasätter det svenska rättssytemet:

Hur var det nu? "Jag delar inte din åsikt men jag är beredd att dö för din rätt att försvara den." Den parollen gäller inte längre i Sverige 2009.

Bloggaren gayglobetrotterviews anser däremot att som man bädda får man ligga och tycker Migrationsverket gör helt rätt:

Läser man den anställdes blogg (jag tänker inte länka dit, jag tycker den är för extrem) så kan man förstå Migrationsverkets ställningstagande. Vi talar om en chef här. En människa med extrema åsikter i chefsposition - hur påverkar han processerna, besluten, de underställda?

Skrivet av: