Cykelåkandet ökar - även på vintern

- 07/01/2009, 19:27 -

Cykelåkandet har ökat kraftigt i storstäderna, inte minst på vintern.

Cykelåkandet har ökat kraftigt i storstäderna, inte minst på vintern.

Enbart i Stockholm cyklar dubbelt så många i dag som för tio år sedan, visar ny forskning.

– Däremot har cykling minskat något utanför de större städerna, tror Maria Börjesson vid WSP Group som på uppdrag av Vägverket undersökt cykelns popularitet.

I sitt forskningsprojekt intervjuade hon i augusti i fjol 800 cyklister i Stockholm. Deras svar ger en något annorlunda bild av dagens moderna cyklist.

Uppfattningen att man cyklar korta sträckor och för att det är billigt stämmer inte alls. Dagens cyklist värderar bekvämlighet och tidsvinsten väldigt högt, högre än andra färdmedel, sade hon vid konferensen Transportforum i Linköping på onsdagen.

Som skäl för att cykla anger många att de får motion av cykling. Många säger dock samtidigt att de skulle välja annat färdmedel om det var snabbare och billigare.

Maria Börjessons undersökning visar att cykling i dag är en viktig del av trafiksystemet och att cyklisterna, åtminstone i Stockholm, är beredda att betala för fler och bättre cykelvägar. På cyklisternas önskelista står färre stopp vid trafikljusen och säkrare cykelstråk.

Skrivet av: