Fredag 22 Okt
Stockholm

Quicks advokat anmäler sig själv

"Det enda jag kan säga är att kritiken är obefogad."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Claes Borgström, tidigare advokat åt Thomas Quick, har anmält sig själv till advokatsamfundet. Han kräver nu en "objektiv och intellektuellt hederlig utredning" som tar reda på om han brustit i sina förpliktelser mot sin klient, Thomas Quick.

Bakgrunden är att Sture Bergwall, som Quick numera heter, tagit tillbaka samtliga sina morderkännanden och att Borgström kritiserats för sitt agerande under processen.

"Det har bland annat sagts att jag känt till bevismaterial som skulle visat att Bergwall var oskyldig till de mord han erkänt och att jag accepterat att polisen vid rekonstruktioner instruerat Bergwall hur han skulle hitta en viss plats" skriver Borgström i ett öppet brev på DN Debatt och fortsätter:

"Jag vill inte göra uttalanden som kan vara till nackdel för Bergwall i hans strävanden att nu bli frikänd för de mord som han erkände och dömdes för när jag var hans försvarare. Därför är jag förhindrad att i sak försvara mig mot den kritik som riktas mot mig. Det enda jag kan säga är att kritiken är obefogad."

Sture Bergwall kommenterar Borgströms öppna brev via twitter.

"Claes Borgströms grava passivitet som min försvare var förödande. Den förmätna tonen i dagens DN-artikel ändrar inte på det", skriver Bergwall.

Kommentera
Kopiera länk
Dela