Israelbloggare till frän attack

- 08/01/2009, 15:25 -

Sparkade bloggaren Lennart Eriksson går till frän attack mot Migrationsverket.

Kriget i Gaza har fått minst sagt värdsliga följer. I synnerhet här i Sverige rasar debatten kring Israels intåg i det av Hamas kontrollerade Gaza. Medan hundratals palestinier dör, gatustrider utkämpas och bomberna faller, utspelar sig ett annat drama i Sverige.

Den pro-israeliske bloggaren och moderaten Lennart Eriksson, som fick sparken från sin post som chef på Migrationsverket, går nu till frän attack mot sin forne arbetsgivare och Hamas.

"För varför skulle bara de palestinska araberna i området ha rätten till en stat men inte judarna? Det är inte palestiniernas rätt till en egen stat som ifrågasätts; det är Israels rätt att existera. Därför måste man ställa sig på Israels sida i kampen för landets själva existens, och ta ställning mot dem som vill utplåna landet. Om staten Palestina hade existerat och stått inför hotet att utplånas genom angreppskrig, hade mitt ställningstagande lika självklart blivit att försvara landets rätt att existera.", skriver Lennart Eriksson i en ny debattartikel på Newsmill.

Samtidigt som han varit enhetschef på asylprövningen vid Migrationsverket har Lennart Eriksson alltså bloggat om konflikten mellan Israel och Palestina på sin blogg Sapere Aude. Där han passar på att kritisera Migrationsverket och sin forne chef Eugne Palmér.

"Som ni vet har Eugne Palmér på Migrationsverkets vägnar beslutat att använda bortåt 1,5 milj. kronor av skattebetalarnas pengar för att köpa sig fri från vad som borde vara en statstjänstemans oavvisliga plikt, nämligen skyldigheten att tillämpa demokratins och rättsstatens principer. Men sådana principer är tydligen bara strunt för Palmér - och därmed även för Migrationsverket så länge det får fortgå.", skriver Lennart Eriksson också på sin blogg.

Skrivet av: