Stockholm

Åklagarna behöver mer pengar

Åklagarmyndigheten behöver mer pengar är den enkla slutsatsen i dess prognos.


Läs mer

Åklagarmyndigheten behöver mer pengar. För åren 2010-2012 behövs en reell förstärkning med 377 miljoner kronor, skriver myndigheten i årets första ekonomiska prognos.

Regeringens anslagstillskott gör att år 2009 innebär möjligheter att rekrytera till samma antal anställda som vid årsskiftet 2007/2008, men att arbetsbelastningen är fortsatt hög.

Åklagarmyndigheten räknar med att antalet ärenden ökar med cirka 15 procent.

"Den ökande arbetsmängden för åklagarna beror till största delen på att antalet polisen ökar", skriver planeringsdirektör Bertil Metzger.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.