Fredag 22 Okt
Stockholm

P-pillerätare har oftare astma

Kvinnor som äter p-piller har oftare astma än andra kvinnor i fruktsam ålder.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Enligt en nordisk-baltisk studie, publicerad i facktidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology, är astma drygt 40 procent vanligare bland p-pillerätarna.

– Ännu vet vi dock inte om sambandet vi upptäckt är ett verkligt orsakssamband, det vill säga om p-piller kan orsaka astma, säger Christer Janson, professor i Uppsala vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik till Upsala Nya Tidning på nätet.

Janson är en av de ansvariga för studien som bygger på enkätsvar om levnadsvanor och hälsa från omkring 5 800 kvinnor i åldrarna 25 till 44 år i Danmark, Estland, Island, Norge och Sverige. Han tycker inte att det finns skäl att avråda kvinnor från p-piller även om astmarisken skulle visa sig vara något förhöjd.

Oönskade graviditeter är betydligt mer skadliga för hälsan än en något förhöjd astmarisk.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela