Terrormisstänkta släppta i väntan på dom

- 09/02/2011, 18:16 -

Tyder på att de frias.

GÖTEBORG. De två svensksomaliska män som i tingsrätten dömdes till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott har försatts på fri fot i väntan på hovrättens dom.

Försvaret hävdar att fallet inte omfattas av terrorlagen och eftersom männen släppts kan det tyda på att hovrätten delar den uppfattningen.

För att något ska klassas som stämpling till terroristbrott måste bedömningen vara att det finns någon möjlighet att dådet genomförs. Det är inte lika relevant när, hur eller var, enligt åklagaren.

Försvaret å sin sida hävdar att planerna rörde Somalia specifikt och att al-Shabaab-gerillan bör ses som en stridande part i landet, vilket skulle göra terrorlagen otillämplig, enligt Göteborgs-Posten.