Ask säger nej till s-förslag som straffar legala sexköpare

- 28/03/2011, 10:37 -
Ask säger nej.

Ask säger nej.

Claudio Bresciani / SCANPIX

"Det är något vi anser vara felaktigt, men som vi måste acceptera."

För en vecka sedan kom socialdemokraterna med förslaget om att slopa så kallad dubbel straffbarhet för sexköp utomlands, något som innebär att en svensk som köper sex i ett land där det är lagligt ändå kan straffas som brottsling i Sverige.

Tidigare har vänsterpartiet lanserat ett liknande förslag och även kristdemokraterna har med kravet i sitt partiprogram.

Men justitieminister Beatrice Ask (m), som tidigare sagt sig vara beredd att överväga en sådan lag, menar nu att det inte är genomförbart.

"Att köpa sex av en vuxen person är kriminaliserat endast i några få länder. Det är något vi anser vara felaktigt, men som vi måste acceptera" skriver Ask i en debattartikel i Aftonbladet.

Hon jämför med hur det skulle bli om andra länder agerade på motsvarande sätt när människor begår handlingar i Sverige som är olagliga på andra ställen:

"Kan socialdemokraterna tänka sig att acceptera om en annan stat bestämmer sig för att ta krafttag mot ”abortturism” och börjar straffa kvinnor för aborter de genomfört i Sverige? Tycker socialdemokraterna att vi ska acceptera att enskilda straffas för ”homosexuella gärningar” som de i ett annat land påstås ha gjort sig skyldiga till i Sverige?" skriver Ask i Aftonbladet.

Därmed lär förslaget bli svårt att få igenom i riksdagen, då vad som förut såg ut att vara en bred uppslutning nu ter sig som allt mer begränsat stöd.