Partikompisen sågar Asks förslag

- 06/05/2011, 15:14 -
Borgström kan tänka sig att ha två juristdomare i tingsrätten.
1 av 3

Borgström kan tänka sig att ha två juristdomare i tingsrätten.

Gunnar Lundmark / SvD / SCANPIX

Abrahamsson menar att det inte finns någon logik i Asks förslag.
2 av 3

Abrahamsson menar att det inte finns någon logik i Asks förslag.

Yvonne Åsell / Svd / SCANPIX

Beatrice Asks förslag imponerar inte.
3 av 3

Beatrice Asks förslag imponerar inte.

Leif R Jansson/Scanpix

Både Maria Abrahamsson och Claes Borgström kan dock tänka sig förändringar av rättssystemet.

På torsdagen skrev advokaterna Jens Lapidus och Johan Åkermark en debattartikel där de instämde i delar av våldtäktsmisstänkte Julian Assanges kritik av det svenska rättssystemet.

Justitieminister Beatrice Ask (m) gick på torsdagskvällen ut och höll med om att nämndemannasystemet ibland fungerar dåligt, men sa sig inte vara beredd att slopa systemet. I stället vill hon vidta åtgärder för att  nämndemännen ska vara representativa för folket. Ett resonemang som inte håller, menar Asks partikollega Maria Abrahamsson.

- En nämndemans uppgift är ju inte att visa särskild "förståelse" för en viss kategori brottsmisstänkta, ungdomar, utlandsfödda etcetera, utan att strikt behandla alla lika enligt lagen. Och om det går så långt att till exempel en funktionshindrad nämndeman inkallas när en rullstolsburen person står inför rätta, ja då är vi verkligen ute på ett gungfly, säger hon till Nyheter24.

Socialdemokraten Claes Borgström, advokat och målsägarebiträde för de båda kvinnorna i Assangemålet, håller också med om att systemet har brister.

- Det är bra om man ser över det här och hittar alternativa eller kompletterande urvalskriterier när man väljer nämndemän, säger Borgström till Nyheter24.

Han är också öppen för fler förändringar även om han inte vill slopa nämndemannasystemet.

- Visst. Förstärk gärna med ytterligare juristdomare, men jag vet inte om det skulle förändra så mycket. I vissa mål är det ju redan det.

Maria Abrahamsson har ett annat förslag:

- Börja med att avskaffa nämndemännen i hovrätten. För det finns ingen logik i att nämndemän kan överpröva varandras domar när de förväntas representera samma allmänhets sunda förnuft? Återgå sedan till ordningen med att nämndemännen måste vara eniga om de ska överrösta yrkesdomaren, säger hon till Nyheter24.

Claes Borgström menar i stället att det är en styrka att i princip alla mål där nämnden går emot juristdomaren överklagas till hovrätten, där man har tre juristdomare och två nämndemän. En annan fördel med nämndemannasystemet är att det i någon mån balanserar underrepresentationen av personer med invandrarbakgrund.

- Under alla mina år har samhället förändrats. Vi har fått fler invandrare, vilket är fantastiskt bra, men den förändrade sammansättningen representeras i domstolar i princip enbart av tilltalade. Och det beror inte på att de är mer brottsbenägna utan på att det svenska samhället stänger ute från de högre juristutbildningarna. Det är en fördel med nämndemannasystemet, där är proportionen bättre.

Borgström tycker att också övriga punkterna i Lapidus och Åkermarks debattartikel är i huvudsak rätt. Men påpekar samtidigt att det inte finns någon som är beredd att avsätta de miljardbelopp det skulle kosta att genomföra förslagen.