Stockholm

V om FRA-lagen: "Tror inte regeringen tar dessa saker på allvar"

Staffan Danielsson (C) tycker att "Sveriges underrättelseinhämtning uppfyller de krav som internationella regelverk uppställer".
1 av 3
Staffan Danielsson (C) tycker att "Sveriges underrättelseinhämtning uppfyller de krav som internationella regelverk uppställer". Foto: Riksdagen
Torbjörn Björlund (V) tror inte att "den här regeringen inte tar dessa saker på riktigt allvar".
2 av 3
Torbjörn Björlund (V) tror inte att "den här regeringen inte tar dessa saker på riktigt allvar". Foto: Riksdagen
Cecilia Widegren (M) anser att "signalspaningslagen på ett tillfredsställande sätt tillvaratar den personliga integriteten".
3 av 3
Cecilia Widegren (M) anser att "signalspaningslagen på ett tillfredsställande sätt tillvaratar den personliga integriteten". Foto: Riksdagen

Försvarsutskottet hanterar signalspaningen, men inom de olika politiska lägren tycker man olika om Europadomstolens beslut att kräva svar från svenska regeringen.


Läs mer
Europadomstolen kräver svar

Centrum för rättvisa lämnade in ett skriftligt klagomål till Europadomstolen den 14 juli 2008. Ärendet gällde att få domstolen att se huruvida den svenska FRA-lagen lever upp till Europakonventionens krav när det kommer till skydd för den personliga integriteten och rätten fär enskilda personer som blivit övervakade att så sina fall rättsligt prövade.

Europadomstolen kräver nu, över tre år senare, regeringen på en förklaring hur Sverige levde upp till Europakonventionens krav under tre olika tidsperioder. Första perioden är innan FRA-lagen kom till, andra är efter att den ursprungliga FRA-lagen hade beslutats och därefter gällande perioden efter att lagen ändrats - fram tills i dag.

Nyheter24 kunde på tisdagen rapportera om att Europadomstolen nu kräver svar från regeringen om FRA-lagen, efter en anmälan av Centrum för rättvisa år 2008.

försvarsutskottet reagerar politikerna olika på kravet.

– Jag tycker det är jättebra att man nu kräver svar. Vi behöver klargöra hur lagen påverkar och vad som är acceptabelt, säger Vänsterpartiets riksdagsledamot Torbjörn Björlund, till Nyheter24.

Moderaten Cecilia Widegren, som är vice ordförande i Försvarsutskottet, svarar med att förklara vad FRA-lagen innebär och menar att den nya lagstiftningen troligen kommer att klara Europakonventionens krav.

– Signalspaningslagen syftar ytterst till att tillvarata och stärka medborgarnas integritet samt stärka rättssäkerheten på ett område som tidigare till stora delar var oreglerat. Med de förstärkningar av lagstiftningen som har gjorts tar lagen höjd för de krav som Europadomstolen uppställe, säger hon.

"Tror inte regeringen tar dessa saker på allvar"

Björlund (V) menar att en bredare debatt kan påverka FRA-lagen och menar också att huruvida medierna väljer att lyfta ämnet eller inte kan vara relevant, men han är skeptisk till regeringens eventuella agerande.

– Tyvärr tror jag att den här regeringen inte tar dessa saker på riktigt allvar.

Kan komma att gå vidare till rättegång

Centerpartistiska riksdagsledamoten Staffan Danielsson anser att det är bra att Europadomstolen gör sitt arbete och granskar Sverige och andra länders verksamhet på området, men några spekulationer i huruvida det kommer gå vidare till rättegång eller inte spekulerar han inte i.

– Min bedömning är att Sveriges underrättelseinhämtning uppfyller de krav som internationella regelverk uppställer, säger han till Nyheter24.

Torbjörn Björlund (V) hoppas på att ärendet går vidare.

– Jag är osäker på om man vågar gå vidare. Jag tycker att det vore bra om man vågar ta det till en riktig domstolsprövning oavsett vissa förändringar, säger han.

Widegren (M) vill inte spekulera i Europadomstolens beslut.

– Jag anser att signalspaningslagen på ett tillfredsställande sätt tillvaratar den personliga integriteten.

Vad betyder det för regeringen att Europadomstolen valt att kräva svar?

– Att regeringen inför domstolens ställningstagande om den ska ta upp fallet eller inte, ska lämna ett svar till domstolen senast den 6 mars, svarar vice ordförande för Försvarsutskottet, Cecilia Widegren (M).

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.