KDU:s ordförande: Bättre om Alliansen går till val utan gemensam valplattform

- 02/02/2012, 17:35 -
KDU:s ordförande Aron Modig.

KDU:s ordförande Aron Modig.

ULF PALM / SCANPIX

KDU:s ordförande Aron Modig efterlyser en svensk Tea Party-rörelse och vill att Alliansen går till val utan gemensam valplattform.

I en intervju i Radio 1:s program Tala till punkt med Federley säger Kristdemokraternas ungdomsförbunds ordförande Aron Modig att han vill att Allianspartierna ska gå till val på sin respektive politik 2014.

– Jag är övertygad om att Alliansen kommer att gå till val som ett regeringsalternativ. Däremot är jag inte lika övertygad om att man kommer gå till val med en gemensam valplattform. Jag tror till och med att det varit bra om man inte gjorde det, säger Modig till Radio 1.

Enligt Modig bör Allianspartierna gå till val var för sig och efter valet återgå till att fortsätta regera Sverige tillsammans. I samma intervju efterlyser även Modig en svensk variant av den amerikanska Tea Party-rörelsen. Han menar att regeringen förflyttat sig allt för mycket åt vänster och att det behövs en högeropposition mot regeringen som "ryter till" när regeringen gör avsteg från den "borgerliga och frihetliga riktningen".

– En konsekvens av att de borgerliga partierna gått samman är att man har förflyttat sig åt mitten för att locka över S-väljare. En konsekvens av det blir att mittpunkten i svensk politik steg för steg förflyttas åt vänster, säger han till Radio 1.

För att stoppa den utvecklingen är en oppositionsrörelse direkt nödvändig, enligt Modig. Han menar att det behövs någon som håller regeringspartierna ansvariga för vad man egentligen tycker.

– Tills vidare får väl ungdomsförbunden spela den rollen, avslutar Modig.