Borg skäller - men vad händer?

- 14/02/2012, 19:13 -
När Nyheter24 träffar honom säger han att regeringen visst vidtagit åtgärder...
1 av 3

När Nyheter24 träffar honom säger han att regeringen visst vidtagit åtgärder...

Jessica Gow / SCANPIX

Anders Borg (M) bemöter kritiken om bankuttalandena med att det är "en konstig diskussion".
2 av 3

Anders Borg (M) bemöter kritiken om bankuttalandena med att det är "en konstig diskussion".

Jessica Gow / SCANPIX

... och passar därefter på att återigen kritisera bankerna.
3 av 3

... och passar därefter på att återigen kritisera bankerna.

Jessica Gow / SCANPIX

Sedan 2008 har finansministern öppet kritiserat bankerna inte mindre än 16 gånger.

STOCKHOLM. Finansministern har i uttalande efter uttalande kritiserat bankerna i varierande hårda ordalag. Trots det händer inget. Varför?

– Jag tycker det är en konstig diskussion. Det är i grund och botten bara bankerna som tjänar på att den här debatten avtar. Det här är en diskussion jag och allmänheten bör delta i därför att det sätter press på bankerna att förändra sina beteenden, säger Anders Borg till Nyheter24.

Finansministern tycker själv att regeringen redan vidtagit en rad åtgärder, bland annat att införa regelverk för att de öppet ska redovisa bonusar och rörliga ersättningar.

– Vi är det första landet som införde ett system med stabiliseringsavgift kopplat till krismyndighet. Vi har med några få andra länder även höjt kapitaltäckningskraven. Vi har gett nya resurser till finansinspektionen för hårdare granskning av bankerna. Det är en lång rad åtgärder vi vidtagit, säger han.

Fortsätter kritisera bankerna

Efter att själv ha konstaterat att regeringen vidtagit åtgärder, börjar Borg återigen kritisera bankerna. Den här gången handlar det om att sänka räntekostnaderna och minska lönsamheten.

– Det som gör bankvinsterna känsliga nu är att samhällsekonomin i grund och botten skulle må väldigt bra om räntekostnaderna gick ner, säger han och fortsätter:

– Nu är vi i ett behov av stimulans. Och då tycker jag det är rimligt att man prioriterar mindre bolån och marginaler före högre lönsamhet.