Wikipedia tar kampen för upphovsrätten

- 14/03/2009, 17:35 -

Guldbrandsson och Schiff stör sig på polariseringen.

Wikimedia, som driver uppslagsverket Wikipedia, oroas över den ökade polariseringen i debatten om den framtida upphovsrätten. Svenska företrädare tar strid för en upphovsrätt som uppmuntrar skapande.

På Svenska Dagbladets debattsida skriver Lennart Guldbrandsson och Johan Schiff vid Wikimedia Sverige att diskussionen mer måste handla om att upphovsrätten ska möjliggöra nytt skapande från fler människor samtidigt som den skyddar kulturskapares kommersiella ensamrätt.

I artikeln skriver de:

"I dag har konstnärliga verk skydd till 70 år efter upphovspersonens död. Ett foto av konstnärlig art som togs 1925 av en fotograf som dog 1977 och som inte har något kommersiellt men historiskt värde kommer alltså inte att bli fritt tillgängligt förrän 2047.

En väldigt liten del av det skyddet ger fotografen möjligheter till försörjning och en väldigt stor del av det innebär ett hinder för andras skapande. Att en bättre balans är möjlig finns det gott om bevis för."

Skrivet av: