Stockholm

Ipred tvingar KB att stänga nätverk

Snickars: "Ipredlagen är en stor katastrof för de öppna nätverken"


Läs mer

Sveriges nationalbibliotek Kungliga Biblioteket, KB, ser sig tvingade att stoppa besökare från att använda deras trådlösa nätverk på grund av den nya Ipredlagen, som träder i kraft den 1 april. Nyhetsbomben släppte bibliotekets forskningschef Pelle Snickars under en debatt om lagen i går på Tekniska museet i Stockholm.

– Ipredlagen är en stor katastrof för de öppna nätverken, för Kungliga Biblioteket, och för hela ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, muséer red. anm.), sa Pelle Snickars, som också är fil dr i filmvetenskap, vid gårdagens debatt.

Snickars är övertygad om att när deras jurister har granskat hur Ipredlagen kommer att påverka biblioteken att ledningen är nödgade att stänga de öppna nätverkena. Han menar att den nya lagen skulle innebära att KB kan betraktas som ansvariga för eventuell illegal fildelning på nätverket då KB äger det.

– Kungliga Biblioteket har i dag ett öppet nätverk. Det är basen för den framtida utvecklingen av KB. På det öppna nätverket, där vi har våra kataloger, mediematerial, inscannade böcker, kan forskarna koppla upp sina datorer mot. Med den nuvarande lagstiftningen kommer det här inte att vara möjligt. Man kommer att behöva stänga ned det här nätverket, sa Snickars.

Rådmannen och den moderate riksdagsledamoten Anti Avsan, som deltog i debatten, menar att KB inte behöver oroa sig för domstolsprocesser så länge KB inte gör sig skyldiga till upphovsrättsbrott.

– Sverige är tvingad att implementera sanktionsdirektivet. Ibland måste man anpassa lagstiftning. De här civilrättsliga sanktionerna på det immaterialrättsliga området behövs. Upphovsrätten är värd att skydda, sa Avsan.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.