B-vitamin hopp mot vattenskalle

- 23/03/2009, 06:25 -

Nu finns det hopp för spädbarn med vattenskalle - hydrocefalus.

Försök med folsyraföreningar, ett B-vitamin, ger hopp om kunna hjälpa spädbarn med vattenskalle - hydrocefalus.

En kombination av folater, ett samlingsnamn för olika föreningar av folsyra, har visat sig verksamt mot vattenskalle på råttor, rapporterar facktidskriften Journal of Neuropathology and Experimental Survey enligt BBC.

Brittiska forskare har varit framgångsrika vid behandling av råttor med folater.

Skrivet av: