Onsdag 21 Apr
Stockholm

Homosexuell trakasserad i skola – rektor bad honom sudda bort orden

Under flera års tid blev pojken trakasserad.
Under flera års tid blev pojken trakasserad. Foto: TT bild

Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen (DO), skolan efter att eleven under flera år trakasserats på grund av sin sexuella läggning. I stället för att agera mot mobbarna så bad rektorn den utsatta eleven att sudda glåporden.

Kommentera (36)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
2 kap. 7 § Diskriminerings
lagen

"Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn, en elev eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden."

GÖTEBORG. En elev på en skola i Göteborg har anmält sin skola för att inte ha utrett de trakasserier som han under flera år utsattes för på grund av sin sexuella läggning. Enligt anmälan ska pojken ha blivit mobbad under högstadietiden. Andra elever skrek bög efter honom, klottrade att "han var en smutsig bög" på toaletterna och på hans bänk.

"Sudda bort det själv"

"Jag grät varje dag för att jag inte ville gå till skolan, för att jag skämdes", står det i anmälan. När han påtalade trakasserierna för rektorn ska han ha sagt att pojken själv skulle sudda bort orden på väggarna. Enligt anmälan ska också nedsättande och kränkande ord ha klottrats på utsidan av skolbyggnaden och eleven var till slut tvungen att söka sig bort från skolan.

Inget gjordes för att förhindra

Den utsatte eleven uppger i sin anmälan att varken lärare eller rektorer gjorde någonting för att förhindra mobbningen

Nu har Diskrimineringsombudsmannen (DO) valt att utreda anmälan som inkommit, med hänvisning till 2 kap. 7 § i diskrimineringslagen. Där står det att en utbildningssamordnare ska utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna, om en elev som deltar i dennes verksamhet uppges ha blivit utsatt.

Nyheter24 söker skolans rektorer.

Kommentera (36)
Kopiera länk
Dela