10 saker du behöver veta om papegojsjukan

- 31/01/2015, 15:15
Papegojsjukan är inte så kul att ha.
1 av 11

Papegojsjukan är inte så kul att ha.

2 av 11

TT

3 av 11

TT

4 av 11

TT

5 av 11

TT

6 av 11

TT

7 av 11

TT

8 av 11

TT

9 av 11

TT

10 av 11

TT

11 av 11

TT

Sedan i höstas har sex personer i Sverige insjuknat i den så kallade papegojsjukan, varav en har avlidit. Men vad innebär egentligen sjukdomen och hur skyddar du dig?

1. Papegojsjuka orsakas av en bakterie som främst bärs av fåglar. 

Bildkälla 

2. Sjukdomen fick sitt namn efter att flera fall upptäckts hos människor som nyligen haft kontakt med papegojor. 

Bildkälla 

3. Nu vet man dock att de flesta vilda fåglar bär på smittämnet och forskarna tror att över 100 arter kan föra smittan vidare.

Bildkälla 

4. Smittan är luftburen och sprids på detta sätt till människor. Djur som häst, nötkreatur och får kan även smittas. 

Bildkälla 

5. Symptom hos fåglar med papegojsjukan är andningsbesvär, matvägran, snuva och diarré. 

Bildkälla 

6. Det är vanligt att en fågel kan vara frisk, men fortfarande bära på smittan. Fågeln visar då inga symptom men kan utsöndra smittämnet och sprida det genom luften. 

Bildkälla 

7. Symptom hos människor är influensaliknande, intensiv huvudvärk och muskelvärk. Tecken på hjärninflammation, med försämrad medvetandegrad, kan förekomma.

Bildkälla 

8. Papegojsjuka behandlas i Sverige med antibiotika. Behandlingsperioden varierar, men kan vara upp till flera veckor. Djur behandlas på samma sätt. 

Bildkälla  

9.  Inträffade fall av papegojsjuka måste anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten

Bildkälla  

10. Så skyddar du dig: undvik kontakt med fågelavföring och anmäl om du misstänker ett fall av smittan. Om du har en fågel ska du rengöra bur och fågelbord utomhus med såpa och desinfektionsmedel. 

Bildkälla 

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndigheten

Är du orolig att smittas av papegojsjukan?