Stockholm

Regeringen: Förbjud mobiltelefoner under lektionstid

Regeringen vill förbjuda mobiltelefoner på lektionstid.
Regeringen vill förbjuda mobiltelefoner på lektionstid. Foto: Stefan Jerrevång/TT och Andreas Hillergren/TT

Regeringen lägger förslag för ökad trygghet och studiero i skolan. Privat användning av mobiltelefoner under lektionstid ska förbjudas.


Läs mer

Utbildningsdepartementet tog förra våren fram en ny nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Det är förslag i den planen som regeringen nu går vidare med och lägger fram en lagrådsremiss om ändringar i skollagen.

— Det ska vara ordning och reda i varenda klassrum, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

Regeringen: Förbjud mobiltelefoner på lektioner

Ett förslag är att mobiltelefoner vid undervisning endast får förekomma efter lärarens instruktion i syfte att främja lärande.

— Elever ska inte hålla på med sina mobiler på lektionstid utan koncentrera sig på undervisning, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Lärare har i dag inte rätt att omhänderta elevers mobiler i förebyggande syfte, utan endast när telefonerna aktivt används på ett sätt som stör undervisningen. 

Däremot förekommer det att elever frivilligt lämnar i från sig mobilen när de går in i klassrummet.

Lärare ska kunna samla in mobiltelefoner 

Förslaget innebär att lärare ska kunna samla in elevernas mobiltelefoner vid provtillfällen eller lektioner.

— Lärare ska inte ägna tid åt att jiddra om en mobil ska läggas undan eller inte, säger skolministern.

För grundskolan skulle rektorn få besluta att mobiler ska samlas in vid skoldagens början och återlämnas vid dagens slut.

Lärare kan få ingripa fysiskt mot elever

Ett annat förslag är att det i skollagen uttryckligen skrivs in att lärare har rätt att ingripa fysiskt mot störande elever, eller för att avvärja våld och kränkningar. Även övrig skolpersonal ska ha den rätten.

— Det ska vara tydligt vilka befogenheter som finns för att hantera svåra situationer, säger Axelsson Kihlblom.

— Det har funnits en osäkerhet som skapat rädsla hos personalen.

Rättspraxis i dag är att lärare har rätt att till exempel fysiskt förmå en störande elev att lämna platsen. Men många lärare är osäkra på sina befogenheter.

Enligt skolministern är det självklart att en lärare har rätt att leda ut en bråkig elev ur klassrummet, som inte själv vill följa en uppmaning att gå ut.

Kan bli möjligt att omplacera mobbare

Regeringen lägger också fram förslag om att det ska bli lättare att omplacera mobbare eller elever som vid upprepade tillfällen brutit mot regler, stört undervisningen eller kränkt andra.

Omplaceringar ska kunna ske enbart av hänsyn till andra elever i klassen, som till exempel utsatts för mobbning av den som omplaceras. Det är inte möjligt i dag.

Det föreslås också att en elev ska kunna stängas av utan att mindre ingripande åtgärder först prövats, om andra elevers eller skolpersonals säkerhet bedöms hotad.

Förslag: Sänk ersättning till friskolor

Dagens pressträff är regeringens tredje på kort tid med förslag på skolområdet.

De två tidigare handlade om att kommuner ska kunna sänka friskolor grundersättning och om att kötid inte ska få vara ett urvalskriterier när elever ska antas till populära friskolor. 

Det är oklart om det finns stöd i riksdagen för dessa två förslag. När det gäller förslag för trygghet och studiero är chanserna för stöd i riksdagen bättre.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.