Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Bengt Kvist: "Elallergi och annan vidskeplighet"

Nyheter | 11/03/2012 08:01

Det var fan bättre förr!

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Miljönämnden i Mora undvek med knapp marginal herostratisk ryktbarhet genom att i sista stund vika ner i frågan om man skulle kräva strålningsfri zon i Venjan.

För några år sedan flyttade en man till Venjan i Mora kommun. Han anser sig vara överkänslig för elektrisk och elektromagnetisk strålning och hävdar att han får diverse fysiska besvär av att vistas i miljöer där strålning förekommer.

Genom skicklig bearbetning av lokala politiker, aningslös lokalpress och med åberopande av diverse ”auktoriteter” skapade han en massiv majoritet i Miljönämnden för att eliminera all strålning på en avsevärde areal runt sin bostad. Konsekvenserna för övriga inom området skulle bli att varken radio eller TV skulle fungera och all mobiltelefoni vore omöjlig. Däribland även larm och nödsamtal.

Jag kan, möjligen, förstå att en samling lokala politiker med intresse för miljöfrågor grips av stundens allvar och börjar åberopa försiktighetsprincipen, -bättre att avstå tills vi vet mer-, i varje fall under en utredningsperiod men hur tänkte deras tjänstemän? Mora är ändå inte Övre Volta i total avsaknad av tillgång på kompetens och litteratur för egna studier.

I förberedande beslut har nämnden, stödd på tjänstemannautlåtanden, kommit fram till majoritetsbeslutet att det både finns juridiskt stöd och miljöteknisk grund för att kräva att antenner riktas om så att fälten vid mannens bostad minskar. I praktiken till icke-mätbara nivåer och definitivt till nivåer som gör all telekommunikation omöjlig. Grunden för beslutet är något oklar och synes mest bestå av ostruktureade litteraturstudier:

-Vi har tittat i litteraturen och googlat och läst lite inlägg.

Säger deras miljönspektör.

Ärendet har kommit att ta hiskeliga proportioner; det finns bortåt 150 handlingar, det har ältats sedan 2006 och kostat några 100.000 SEK. I brist på konkreta indikationer formulerar den kommunale miljöinspektören en teori om att det kan, märk väl kan, finnas biologiska effekter som vi, dvs mänskligheten i övrigt, ännu inte känner till.

Självklart kan det vara så men då krävs mer substans än allmänt tyckande och planlöst googlande.

I ett antal kontrollerade försök har personer som anser sig vara överkänsliga för strålning fått avgöra om de befann sig i fält eller ej. Genomgående ansåg de sig vara i fält av olika slag  då några sådana inte var påslagna. Utfallet var helt godtyckligt och kunde lika gärna kommit fram via en slumpgenerator. Frågan om elöverkänslighet är generellt sett mycket kontroversiell. Ett antal personer menar sig drabbade men varken Strålsäkerhetsmyndigheten eller Socialstyrelsen ser några tecken på farligheter. Man har heller inte identifierat någon sådan med att befinna sig i fält av olika slag på de nivåer som är aktuella i Venjan, Mora och landet generellt.

2011 utsåg Föreniningen Vetenskap och Folkbildning Miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare. Föga smickrande men rättvist utifrån att nämndens politiker och handläggare lyckats med att konsekvent bortse från all vetenskapligt grundad kunskap. Som försvar för besluten att låta pengarna rulla på meningslösa utredningar och studier kryper man bakom ett löst antagande om att ny, ännu ej upptäckt, kunskap eventuellt kan tillföra något. Oklart vad.

Jag tvivlar inte alls på att den här mannen upplever ett helvete i sina fysiska besvär och inte minst genom att pålägga sig själv att gå omkring i något slags egenformgiven dräkt med invävda silvertrådar. Som väl i princip ska fungera som en Faradaysk bur?

Liknande fysiologiska besvär finns beskrivna utifrån andra diffusa teknisk/fysikaliska fenomen men med kompetent stöd från psykologer och andra terapeuter har de som upplevt sig drabbade sluppit fortsatta besvär.

Ett antal personer känner alltid fysiologiska besvär men har, likaså alltid, svårt att komma längre i symptombeskrivningar än till klåda, krypningar, stickningar i diverse muskler och leder. Eller till att känna oro. Oro är näst intill det perfekta syndromet; alltid gångbart, aldrig bevisbart.

Lite av flygande tefat och besök från yttre rymden.

Klokast vore alltså att hantera fobin bakom problemet. Vilket också vore billigast.

Kvällstidningarna har varit generösa med att lämna ut namn och bild på mannen och därmed underlätta för den onyanserade mobb som i sin undersysselsättning nu kan trakassera honom och hans familj.

Det är en usel konsekvens av pressfrihet, dessvärre.

Men aningslösheten och bristen på kunskap faller helt på Miljönämnden i Mora-Orsa.

 

Melodifestivalen

Den inbördes placeringen mellan hrr Flinck och Ranelid utföll väntat till Flincks favör, trefalt bättre med 3 poäng mot 1, i internationella momentet. Därmed speglande den inbördes kvalitéten.

Men det visste ni kanske?

Själv kommer jag att lägga en röst på den ryska damkören.