Stockholm

"När skulle du dö för Sverige?"

. Foto: Nyheter24

När skulle du verkligen vara stolt över att vara en stolt svensk som bor i ett stolt Sverige?


Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Milad Mohammadi

23-årige Milad är även känd som sitt alter ego CASHMONEYMILAD

Juristexamen samt Politices kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap. 

Kämpat med Soppkök Stockholm sedan start.

Arbetar på Fryshuset där han Ínspirerar ungdomar, personal, kommuner och företag.

Följ hans blogg här.

Svensk. Svenska. Sverige.

Svårt att kalla sig svensk när manföddes i ett annat land, har en bakgrund från ett annat land, harföräldrar från ett annat land och så vidare. Svårt för att manfår motstånd, inte på pappret, men i den faktiska verkligheten närden ger oss så mycket känsla av motstånd. Svårt att vara svensknuförtiden, till och med för dessa så kallade etniskt svenskasvenskar när de upplever att Sverige inte rör sig i rätt riktning,saknar kulturen för svensk gemenskap och svensk solidaritet för att ta hand om sin medmänniska

Vi vet att vårt mellanmjölkens land inte uppskattar mångfald medkategorier såsom kön, etnicitet, kompetens, kultur, personlighet,intressen, ålder och så vidare.

Du gamla du fria.

Det är som om vi måste tvinga oss attkalla oss svenskar – alla vi – när många av oss har svårt attidentifiera sig med begreppet i verkligheten. Åtminstone vi som serorättvisorna och klyftorna i vårt eget land, speciellt vi som leverunder dem. Väldigt sällan – eller i princip aldrig – ser jagsvenskar som är stolta över Sverige som land eller stolta över attvara svenskar som invånare. Jag träffar också en hel del svenskarav alla typer, former, skepnader och åsikter dagligen i mitt arbete.Det har faktiskt blivit väldigt positivt och trendigt att kalla sigsjälv för osvensk eller saker och ting i samhället och förosvenskt, vad nu detta betyder. Eller att man gillar osvenskt meninte säger det.

Speciellt för unga svenskar. De villinte ha någonting med Sverige att göra om de fick bestämma, har vitur så vill de förändra det. Ingen vill identifiera sig som svenskeller saker och ting för svenskt. Alla vill flytta utomlands om defår möjligheten, makten och resurserna. De som lever i ettmarginaliserat, socioekonomiskt drabbat, strukturellt diskriminerat,fattigt eller orättvist liv (eller vad vi nu vill kalla det) sägerdet här. Men även de som har privilegier, förutsättningar och ettmateriellt bra liv säger det här. Om inte ens våra unga svenskarär stolta över Sverige och svenskheten, hur ska de vara stolta närde faktiskt blir äldre och ska bygga upp mellanmjölkens land ochSvea rike vårt? De som vi definierar som Sveriges framtid.

Sveriges framtid som inte vill ha medSverige att göra.

Kul.

Var hittar jag verkligen dessa stoltasvenskar? Jag menar inte svenskar som säger att de är stolta överatt vara svenskar. Jag menar svenskar som man ser, känner av ochverkligen upplever att de är stolta över sitt land. Läs igen.Verkligen upplever. Typ som när vi vinner viktiga fotbollsmatchermed hjälp av Zlatan Ibrahimovic eller när Malcolm B går vidare i XFactor. Ni vet den känslan när man verkligen känner av från helaomgivningen att Sverige äntligen fått ett hjärta och ett hopp försvenskligheten. Det är en känsla, inte något som man faktiskt barasäger och kan rationalisera. Förstår ni lyckan om vi hade denkänslan under vardagen, i skolan, arbetslivet, med grannarna, ihemmet, med myndigheter, näringslivet, i politiken, med vänner ochfrämlingar – med hela Sverige?

Frågan har alltid varit vad som ärsvenskt och vem är svensk. Vad som är objektivt svenskt och vem somper definition är svensk i skrivande stund, just nu, i dag. Jag troratt vi i stället ska fokusera på vad vi vill att Sverige, svenskhetoch konsten att vara svensk – ska vara – och borde vara –alltså normativt. Börja om från noll. Världen ser så annorlunda ut  i dag där saker och ting förändras snabbare än någonsin. Detär bara dumt och slöseri med tid att inte börja om från noll.

Vad skulle göra dig stolt över attvara svensk, helt ärligt? Hur skulle du verkligen vilja prata gottom Sverige när du pratar med svenskar och de som inte är svenskar?Jag pratar inte om konkreta politiska saker och ting, till exempelatt sänka skatten, minska arbetslösheten eller begränsainvandringen. Jag menar känslan och det abstrakta – hela grejen.Hur vill du att svenskar ska vara som ett folk, som medmänniskor,som en kultur och gemenskap, i hemmet eller i arbetslivet, ioffentlig, privat och politisk sektor eller var som helst? Närskulle du verkligen vara stolt över att vara en stolt svensk som bori ett stolt Sverige?

Eller rättare sagt.

När skulle du dö för Sverige?

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.