Stockholm

Svält och trafficking i torkans spår

Syskonen Fahim 10, Nasim 9 och Ramazan 8 bor i provinsen Balkh i norra Afghanistan. Familjen är beroende av jordbruk men de senaste årens torka har gjort att de inte kan försörja sig eller ordna mat.
Syskonen Fahim 10, Nasim 9 och Ramazan 8 bor i provinsen Balkh i norra Afghanistan. Familjen är beroende av jordbruk men de senaste årens torka har gjort att de inte kan försörja sig eller ordna mat. Foto: TT

I Afghanistan kämpar flera miljoner barn med brist på mat. Torka och översvämningar har gjort läget akut.Föräldrar tvingas göra val som ingen ska behöva utsättas för, säger Chris Nyamandi på Rädda Barnen i Kabul.


Fakta: Ett land med många kriser

Afghanistan har plågats av krig i drygt 40 år. Den senaste konflikten inleddes med "kriget mot terrorismen" efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och terrornätverket al-Qaida.

Efter det att USA lämnade landet i augusti 2021 styr talibanerna åter Afghanistan. Miljoner afghaner är på flykt på grund av krig, missväxt och torka.

En studie gjord av FN-organen FAO, UNEP och Afghanistans naturvårdsverk visar att 80 procent av konflikterna i landet kan kopplas till naturresurser.

Källor: Utrikespolitiska Institutet, FN, Röda Korset

Chris Nyamandi har precis kommit tillbaka till Kabul efter ett fältbesök där han besökt några av de mobila hälsoenheter som Rädda Barnen driver. Som platschef i Afghanistan vittnar han om att hjälpbehovet är enormt.

— Om världens ledare inte tar krafttag mot klimatförändringarna kommer det bara att bli värre, säger han.

Konflikter och naturkatastrofer

I de sydöstra regionerna har landet drabbats av omfattande översvämningar som har lett till att familjer förlorat sina hem och ägodelar. I väst har flera års torka orsakat stor hungersnöd.

Enligt en färsk rapport från Rädda Barnen påverkas 70 procent av barnen i landet av extremväder som torka och översvämningar.

Utöver extremväder och naturkatastrofer är Afghanistan ett land som präglats av konflikter och våld. Men klimatförändringarna utgör ett gigantiskt hot mot människorna, ett hot som lägger sig utanpå allt annat, enligt Chris Nyamandi. Han ser med oro på hur världens ledare, inklusive den svenska regeringen, sänker sina klimatambitioner.

Sohail, inspekterar sin familjs mark som blivit ödelagt efter torkan i provinsen Balkh i norra Afghanistan.

— Jag kan förstå att ledare tar vissa beslut i ekonomiskt svåra tider och med konflikter som kriget i Ukraina. Men de ekonomiska utmaningarna kommer att bli ännu tuffare om vi inte agerar för att bromsa klimatförändringarna, det kommer att kosta. I dag går hälften av Afghanistans befolkning hungrig. Om vi inte ändrar våra beteenden i dag, hur blir det då om några år?

Chris Nyamandi påpekar att det inte bara gäller Afghanistan utan att det finns många länder som drabbas hårt av extremväder. I Afghanistan ser torkan ut att hålla i sig även under 2023. Samtidigt har översvämningar förstört omkring 85 000 hektar av skörd. Bristen på dricksvatten är stor i många delar av landet.

Småflickor gifts bort

Enligt uppgifter från organisationen har besöken på de mobila hälsoklinikerna av undernärda barn under fem år ökat med 50 procent jämfört med januari i år. Just nu är det akut humanitär hjälp som behövs.

— Det handlar om att barn gifts bort, små flickor för att familjerna ska få mat. Unga flickor och pojkar försöker fly till andra över gränserna och fastnar i trafficking. Men på sikt måste vi bromsa klimatförändringarna så att situationen inte förvärras. Det är ingen tvekan om att de gör krisen betydligt mer omfattande, säger han.

Enligt FN riskerar sex miljoner människor att drabbas av hungersnöd i Afghanistan. Mångas situation kommer att förvärras under vintern. Enligt FN:s chef för humanitära frågor, Martin Griffiths, behövs 770 miljoner dollar, motsvarande 8,2 miljarder svenska kronor, för att hjälpa miljoner fattiga afghaner att ta sig igenom vintern.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.