Tisdag 30 Nov
Stockholm

Sista fasen av Indiens utdragna val

Maratonvalet i Indien gick på onsdagen in i sin femte och sista fas.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Maratonvalet i Indien gick på onsdagen in i sin femte och sista fas då väljare i sju delstater lade sina röster i urnorna. Valet väntas resultera i en bräcklig koalitionsregering i New Delhi.

Valprocessen i vad som brukar kallas världens största demokrati inleddes redan den 16 april, och först på lördag kungör den indiska valkommissionen parlamentsvalets slutresultatet. Inget av landets två politiska huvudblock - den styrande allians som leds av Kongresspartiet och oppositionen anförd av det hindunationalistiska BJP (Indiska folkpartiet) - väntas få en egen absolut majoritet i parlamentet.

Därför utbryter sannolikt också intensiva förhandlingar när de båda blocken försöker värva nya samarbetspartner bland Indiens myller av regionala partier, som alla har sina egna lokala politiska hjärtefrågor.

Brist på ledare

Vilken partikonstellation som än får ta över regeringsmakten över Indiens 1,1 miljarder invånare tror bedömare att det blir en svårhanterlig koalition, som får kämpa för att hålla en enad front utåt samtidigt som landet står inför både ekonomiska problem och utrikespolitiska utmaningar.

– Det råder brist på nationella ledare som kan föra fram sakfrågor och entusiasmera folk. Det finns inga stora personligheter som föra landet i någon bestämd riktning, säger politiske analytikern Neerja Chowdhury.

Somliga ser dock en brokig regeringsbildning som något positivt och menar att en sådan bättre speglar Indiens stora politiska och kulturella mångfald.

I svåra tider

Parlamentsvalet har genomförts i för Indien pressande tider. Efter fem år med snabb ekonomisk tillväxt som stärkt landets inflytande i världen har ekonomin drabbats hårt av den globala finanskrisen. Den alltmer instabila situationen i Sydasien, främst då grannen Pakistan, väcker säkerhetspolitisk oro.

Mer pessimistiska bedömare befarar att valet inte kommer att resultera i mer än en provisorisk regeringskoalition som kanske klarar ett par år vid makten.

Det månadslånga valet har kringgärdats av omfattande säkerhetsåtgärder med miljoner soldater och säkerhetsvakter utkommenderade. Oroligheter har också rapporterats från exempelvis östra Indien, där maoistgerilla gått till angrepp.

I det oroliga Kashmir bröt en av områdets separatistledare, Sajad Lone, på onsdagen med gerillan genom att ställa upp som kandidat i en valkrets. Han förklarade att det handlade om "en ändrad strategi, inte ändrad ideologi".

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela