England tittar mot svenskt skolsystem

- 23/10/2009, 12:05 -

Det svenska friskolesystemet är en modell som lockar den brittiska oppositionen.

Den brittiska oppositionen letar nu världen över efter idéer till att bygga världens bästa skolsystem.

Och det konservativa Torypartiet har vänt blickarna nordöst, mot Sverige.

Här har de blivit inspirerade av vårt omfattande friskolesystem.

Sedan mittan av 1990-talet har det svenska skolsystemet förändrats radikalt.

Nuförtiden kan i princip vem som helst starta en skola och konkurrera om statliga pengar.

Internationella engelska skolan (IES) i Täby är ett exempel på utvecklingen. IES har cirka 14 skolor och är ett av de största friskoleföretagen.

–När vi ska etablera en skola letar vi alltid upp en lämplig lokal först. Nu har vi till exempel en skola i en gammal cigarrfabrik, en annan i ett gammalt sjukhus och en skola ligger i en byggnad som inhyste ett it-företag, säger Peter Fyles, operativ chef för IES, till The Telegraph.

IES rekryterar lärare från hela världen, använder ny teknik så att föräldrar, elektroniskt, kan se hur ofta deras son eller dotter skolkar, deras betyg och uppföranderapporter.

I Storbritannien vill nu Michael Gove, Torys skolsekreterare, ha ett liknande system.

Efter att ha besökt ISE i Täby kom han tillbaka, hoppfull.

Enligt Gove skulle 3 000 sådana skolor kunna öppnas vilket skulle skapa ny konkurrens och sortera bort de svagaste skolorna.

Samtidigt finns det kritik mot det svenska skolsystemet.

Enligt forskaren Magnus Henrekson, från institutet för näringslivsforskning, kan friskolesystemet också vara en förklaring till varför vi gått från att förmedla kunskap till att ge höga betyg.

–Skolorna säger ju inte "här lär du dig mest." De säger "våra elever har högst betyg" sa han till Nyheter24.

Skrivet av: