Söndag 14 Aug
Stockholm

Israels judar avvisar minaretförbud

1 av 3
2 av 3
3 av 3

En majoritet av Israels judar skulle inte stödja ett förbud mot muslimska minareter i Israel.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

TEL AVIV. 43 procent av den judiska delen av väljarkåren i Israel skulle rösta nej till ett förbud mot minareter - de muslimska moskéernas bönetorn.

En amerikansk rabbin konstaterar att israeler är mer toleranta gentemot islam än schweizarna som nyligen röstade ja till ett minaretförbud i en folkomröstning.

Den färska opinionsmätningen - som genomförts av Jerusalembaserade opinionsinstitutet KEEVOON Research på uppdrag av den amerikanska organisationen FFEU, som jobbar för förståelse mellan olika kulturer - fann att bara 28 procent av israelerna stöder ett förbud mot minareter i Israel. I Schweiz röstade däremot hela 57,7 procent av väljarna för ett förbud medan 29 procent var osäkra.

- När det kommer till religionsfrihet är israeler uppenbarligen mycket mer toleranta än schweizarna, säger FFEU:s ordförande, rabbinen Marc Schneider till Ynet News.

Den israeliska pressen rapporterar att det största motståndet mot ett minaretförbud återfinns bland de nationalreligiösa israelerna. 55 procent av dem som beskriver sig som nationalreligiösa är "starkt emot" ett sådant förbud. 53 procent av de ultraortodoxa är också mot ett förbud.

- Det finns definitivt ett samband mellan religiositet och tolerans gentemot islam. Israeler tycks lägga politiken åt sidan i den här frågan eftersom motståndet mot att förbjuda minareter blir starkare ju längre högerut vi rör oss på den politiska skalan, säger rabbi Schneider.

Rabbinen och FFEU:s ordförande är optimistisk efter undersökningen.

- Det faktum att mindre än en tredjedel av alla israeliska judar vill ha ett minaretförbud tyder på att ur ett israeliskt perspektiv finns det utrymme för respektfull samexistens mellan israeliska judar och israeliska araber när det bygger på religion och inte politik.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.