Lördag 2 Jul
Stockholm

Tibetfrågan splittrar världsledarna

Kinas regering provoceras av Nicolas Sarkozy.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En spricka har uppenbarat sig mellan Frankrike och Kina. Den kinesiska regeringen känner sig tvungen att skjuta upp ett toppmöte om Tibetfrågan med EU efter det franska uppvaktandet av Dalai lama, Tibets mäktigaste politiske ledare.

Den kinesiska utrikesministern menar att president Nicolas Sarkozys planer att besöka Dalai lama har förhindrat en god atmosfär vid ett eventuellt toppmöte. Sarkozy har tidigare sagt att han ska träffa Dalai lama den 6 december i Polen.

– För att bibehålla goda relationer med Frankrike och EU har Kina berättat för Frankrike vad som krävs för att agerandet i Tibetfrågan ska bli bra, och för att skapa bra villkor mellan Kina och EU inför toppmötet, säger en Qin Gang, talesman för den kinesiska utrikesministern, enligt BBC News.

Men den kinesiska regeringen känner sig ignorerad av den franska.

– Beklagligt nog har den franska regeringen inte gett något riktigt svar till strävandena, vilket innebär att toppmötet inte kan hållas i en bra atmosfär eller nå de förväntade målen, säger Gang.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.