Lördag 27 Nov
Stockholm

Kina satsar på sexkampanj

Tabun ska brytas när en landsomfattande utbildningskampanj om sex lanseras.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kina startade på söndagen en landsomfattande utbildningskampanj om sex. Målet är att bryta traditionella tabun och få fler att söka behandling för sexuellt överförbara sjukdomar och sterilitet.

Endast sju procent av kvinnorna och något fler män söker omedelbart medicinsk hjälp för sexuella problem och mer än en tredjedel söker aldrig hjälp, enligt en av rådgivarna bakom kampanjen.

– Det är chockerande siffror, kommenterade Xia Enlan, chef för avdelningen för obstetrik och gynekologi på universitetssjukhuset Fuxing i Peking. Hon menade att det medför att behandlingar av allvarliga sjukdomar fördröjs.

Kampanjen består bland annat av affischer, tävlingar och även sponsring av en internationell mässa för sexleksaker i Peking. Yvonne Yung, Kinafödd filmstjärna i Hongkong, och hennes make Will Liu är kampanjens ambassadörer och ansikten utåt.

– Sexuell hälsa är en viktig del av familjelivet och för att bidra till att bygga ett harmoniskt samhälle, sa Cui Yandi på Kinas kvinno- och barnutvecklingscentrum, som står bakom satsningen.

I fjol rapporterades över 250 000 fall av syfilis i Kina, vilket var en uppgång med kring 20 procent. Fallen av gonorré minskade däremot med cirka 10 procent. I slutet av 2007 uppskattades antalet människor som smittats av hiv i Kina till 700 000, vilket var cirka 50 000 fler än vad som tidigare rapporterats. Men sannolikt är mörkertalet stort.Tidigare berodde de flesta hiv-fallen på intravenöst knarkmissbruk, men dem som smittas i dag har oftast fått sjukdomen sexuellt överförd.

Regeringen har startat en tevekampanj för att få kineserna att använda kondomer, vilket är ett stort steg i ett land där många tycker att det är problematiskt att tala om sex. Enligt Xia är den traditionella blygheten djupt rotad.

– Det är tabubelagt. Feodalt tänkande har haft inflytande under lång tid. Människor är inte särskilt öppna, sa hon.

Xia menar det krävs publicitet och öppenhet kring frågor om sex i Kina.

– Det är därför vi behöver den här kampanjen, sa hon.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela