Söndag 28 Nov
Stockholm

Målmedvetet virus utplånar cancer

Attackerar sjuka celler men låter bli friska.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Omarbetat virus

Onkolytiska virus är virus som normalt förekommer i naturen men som bearbetats om. De kan inte dela sig i normala celler, men däremot i cancercellerna som de sedan förstör.

JX-594 är ett sådant virus som utformats för att selektivt reproduceras och förstöra cancerceller.

Det är sedan tidigare känt för att bota smittkoppor.

Källa: ASCO.

Nytt medicinskt framsteg. Ett målmedvetet virus som riktar in sig på cancercellen och lämnar kroppens friska delar i fred.

Forskarna är mycket uppspelta över resultatet. För första gången har ett virus, efter att det injicerats i människor, visat sig vara konsistent och selektivt kunna reproducera sig i cancerceller.

Ser riktigt lovande ut

Forskare som BBC pratat med menar att viruset en dag kan komma att förändra all cancerbehandling.

En studie gjord på 23 personer visade att viruset endast attackerade de sjuka tumörerna. I åtta av patienterna som fick den högsta dosen hade viruset reproducerat sig i de sjuka tumörerna. Utan att påverka immunförsvaret.

Anpassat viruset

Konceptet att anpassa virus för att attackera cancer är inget nytt. Tidigare har man dock behövt injicera vaccinet direkt i tumören, för att undvika att immunförsvaret påverkas. Nu har forskare anpassat viruset så att det kan injiceras direkt i blodet. Förhoppningen är att det en dag ska kunna omvandlas till att behandla cancer.

Den nya studien visar hur ett virus kan modifieras att nå cancercellerna - även om sjukdomen hunnit sprida sig genom hela kroppen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela