Kvinnor och män i karriären – så speglas skillnaderna

- 11/12/2013, 13:17 -
Så porträtteras männen och kvinnorna.
1 av 7

Så porträtteras männen och kvinnorna.

Youtube

Mannen är boss – chefen – den som bestämmer.
2 av 7

Mannen är boss – chefen – den som bestämmer.

Youtube

I samma roll ses kvinnan som den dominerande.
3 av 7

I samma roll ses kvinnan som den dominerande.

Youtube

En man i karriären upplevs som övertygande när han håller ett tal.
4 av 7

En man i karriären upplevs som övertygande när han håller ett tal.

Youtube

Medan en kvinna ses snarare som jobbig och pushig – trots att hon gör samma sak som mannen.
5 av 7

Medan en kvinna ses snarare som jobbig och pushig – trots att hon gör samma sak som mannen.

Youtube

En hårt arbetande man ses som hängiven och engagerad i sitt arbete.
6 av 7

En hårt arbetande man ses som hängiven och engagerad i sitt arbete.

Youtube

Medan kvinnan ses som egoistisk för att hon hon lägger extra tid på arbetet.
7 av 7

Medan kvinnan ses som egoistisk för att hon hon lägger extra tid på arbetet.

Youtube

En man. En kvinna. De har exakt lika mycket kompetens. Ändå upplevs mannen på ett annat sätt än kvinnan. Se här varför.

USA. Ett gäng gymnasieelever fick i uppgift att beskriva personen Heidi – en framgångsrik entreprenör. 

Hälften av klassen fick exakt samma uppgift men namnen ändrades och Heidi blev Howard

Efteråt deltog eleverna i en undersökning och även om Heidi och Howard vara lika mycket kompetenta – varken mer eller mindre – så tyckte eleverna ändå att Howard upplevdes som mer sympatisk än Heidi.

Annonsen här under sammanfattar det hela.

Titta på klippet här: