Irak är "ömtåligt"

- 17/09/2008, 01:22 -

Den nye befälhavaren i Irak varnar för nytt kaos.

– Han är den perfekte mannen för jobbet, säger general David Petraeus, Iraks förre befälhavare och numera chef för USA:s Central Command när han introducerar Iraks nye befälhavare – general Ray Odierno.

– Irak är ett annat land idag jämfört med det som jag kom till. Men vi måste inse att de framgångar vi uppnått är ömtåliga och mycket väl kan omintetgöras, sa den nye befälhavaren – general Odierno – vid podiet när han övertog befälet från Petraeus.

Skrivet av: